Grannäs
 
       
Grannäs är en bosättning upptagen av skogsfinnar för 400 år sedan. Den ligger i södra Hälsingland, Alfta socken, Ovanåkers kommun, X-län.
Byn ligger vid sjön Grannäsen mellan östra och västra Grannäs fäbodar, nära gränsen mot Bollnäs. Byn togs upp åren före 1613. Gustav II Adolf utfärdade ett nedsättningsbrev för dem, dagtecknat Kopparberget (Falun) 5 Nov 1613.
Fram till tidigt 1960-tal brukades de flesta åkrar som då togs upp. De är nu igenplanterade med skog och byn ligger öde, förutom ett antal fritidshus.

 De skogsfinnar som kom hit förde med sig ny kultur och nytt blod till bygden. Nu är det utmanande att söka deras levnadsförhållanden, att ta tillvara de lämningar som finns kvar och se vad de vill och kan berätta för oss. De som gått här före oss vill berätta, låt oss vara lyhörda och kloka! Det de säger är mycket spännande och det är upp till oss att förstå vad de verkligen vill förmedla.
 
I det följande ligger här material presenterat vid den tid det togs fram. Senare rön har förändrat det tidiga materialet, vi har lärt oss av vad vi sett. Bröderna Knut och Mats tog upp gårdarna vid Grannäsen 1609. Att vara säker på deras efternamn är svårare. De fick de inte behålla sina finska klannamn och bostadsort noterades inte.


  Karta 1639, Olof Tresk beskriver Knuts rökstuga med åkermark

 

Men Mats och Knut, oavsett efternamn, tog upp torpen från början, enl.legenden var de bröder vilket bekräftas i skattläggningen 1619 där de omtalas som bröder. De bosatte sig 800 – 900 meter från varandra vid stranden av Grannäsen, 400 m över havet. Vi ska nu fördjupa oss i vad de och deras familjer vill berätta för oss.

 


Under 2005 startade Mittuniversitetet en arkeologisk utgrävning av Knuts tidiga 1600-tals rökstuga. Mittuniversitetet och Professor Stig Welinder ansvarar för den. Arkeolog Inga Blennå är gräv-ledare och ett antal frivilliga, mycket intresserade, har skrapat och sållat fram 1600-talet ur jorden! En del av resultatet redovisas under rubriken härintill.  Välkommen!


Teckning av Arne Östman Klickbar bild

Kjell Söderlund
Material och textansvarig.

 Lasse Söderlund     
Webbmaster och foto om ej annat anges. 
   lasse@sm3ode.se
 
Tryckt litteratur:
Det skogsfinska kulturarvet. Finnsam. Falun         2001, sök på biblioteket, slutsåld.
Den skogsfinska kolonisationen Alfta, Bollnäs       och Hanebo. Maud Wedin 2004. Snart slutsåld!

 

 

 

Åter huvudsida