Rapportkommentar
 
 

När Nuutti och hans bror Matti kom hit 1608 – 1609 startade utveckling av en omfattande boplats och en hel gård med 1000 ha. mark.

Sedan 2003 har arkeologiskt arbete pågått på boplatsen där 74, 5 kvm grävts ut. En del av vad Nuutti med familj och efterlevande skapade kan vi redovisa här.

Det arbetet startade innan det officiellt startade när vi fann nyckeln till stugan! 25 cm ner i marken, i ett hål 25 x 25 cm. som gjordes för fosfatprovtagning. Resten är en följd av det!
Varsågod, här finns detaljer i olika rapporter. En hel arkeologisk bok arbetas just nu fram under ledning av Stig Welinder.
 

Rapport från Stig Welinder (2004) 

 Keramikrapport (2004)  Pollenanalys (2005) 
     

Arkeologisk rapport (2005)

 Fyndspridningskarta (2005)

Fyndspridningsritningar (2005)

     
 Benanalys (juli 2006)  Fyndspridningskarta (maj 2006)  Pollen & Ved analys (maj 2006)
     
 Arkeologisk rapport  (2006)

Myntrapport (nov 2006)

 Benanalys (Apr.2007)
     
 Piprapport (nov 2007) pdf  Trädatering (apr 2008) pdf Keramiklista (maj 2008) pdf
 
 Dendrokronologisk analys (maj 2008)  Keramiklista (apr.2009) pdf Myntrapport t.o.m. 2008 pdf
 Schaktplan rökstugan pdf  Schaktplan Eldpallen (maj 2009) pdf Osteologisk rapport (pdf)
 Metalltillverkning (maj 2009) pdf

Växtinventering (Sept 2010) pdf